نمونه فرنکتومی لینگوال (زیر زبانی) با لیزر

در این مطلب از سایت مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی اصفهان نمونه فرنکتومی لینگوال (زیر زبانی) با لیزر را مطالعه و مشاهده می کنیم.

بیمار بزرگ سال باشکایت از چسبندگی زبان به کف دهان ومشکل درتلفظ برخی اصوات و حروف مانند *ل* و *ر* و محدودیت حرکت زبان از طرف همکار محترم متخصص پروتزهای دندانی، به مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی نجم، مراجعه نمود. بیمار اظهار میداشت این مشکل را از کودکی داشته است. جراحی فرنکتومی لینگوال (زیر زبانی) بااستفاده از لیزر Dual 810 & 980 nm باتوان 2وات و فایبر 400میکرون بادرنظر گرفتن آناتومی خاص زیر زبانی وکف دهان به ویژه شریان لینگوال با استفاده از بی حسی موضعی وبدون استفاده از تیغ و بخیه وخونریزی انجام گردید. پس ازاتمام جراحی، دامنه ی حرکات زبان جهت کافی بودن میزان برش ،سنجیده شد. تلفظ اصوات وحروف وتوانایی حرکت دادن زبان اصلاح گشته بود. زخم محل جراحی در حدود دوتا سه هفته بهبود یافت وهیچگونه عود مشاهده نگردید.

فرنکتومی لینگوال (زیر زبانی) با لیزر | لیزر دندانپزشکی اصفهان

توجه مهم: با توجه به آناتومی پیچیده ی زیر زبانی و برش توام با کوآگولیشن لیزر بدون نیاز به بخیه، ارجحیت نخست برای فرنکتومی لینگوال، استفاده از لیزرهای دندانپزشکی به جای تیغ و عوارض بخیه و خونریزی متعاقب آن می باشد.

 

صفحه اینستاگرام دکتر حسین برجیان مرکز لیزر دندانپزشکی اصفهان

توجه :


نمونه های دیگر : 

فرنکتومی (جراحی بند لب) با لیزر

جراحی های پیش پروتزی (وستیبولوپلاستی جهت افزایش گیر و ثبات دنچر) با لیزر

درمان سندرم سوزش دهان و زبان با لیزر

سوالی دارید? چت در واتساپ