درمان جامع بازسازی شامل کامپوزیت بیلد آپ، CL، و اندو با استفاده از لیزر

نمونه درمان جامع بازسازی شامل کامپوزیت بیلد آپ، CL، و اندو با استفاده از لیزر

در این مطلب از سایت مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی اصفهان نمونه درمان جامع بازسازی شامل کامپوزیت بیلد آپ، CL، و اندو با استفاده از لیزر را مطالعه و مشاهده می کنیم.

درمان جامع بازسازی شامل کامپوزیت بیلد آپ، CL، و اندو با استفاده از لیزر | لیزر دندانپزشکی اصفهان

کیس ِ جراحی لثه ،درمان ریشه ،کامپوزیت ونیر:

بیمار بادندانهای پوسیده ی متعدد در فک بالاجهت بازسازی و بهبود زیبایی و عملکرد دندانها به مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی نجم مراجعه نمود. در وهله ی اول، جراحی لثه با امواج اینفرارد بدون بخیه وخونریزی انجام شد تا به عاج سالم دندان درزیر لثه دسترسی پیدا شود. سپس درمان ریشه ی دندانهای مربوطه با تکنیک وارم ورتیکال (بوچانان تکنیک) انجام شد ودرنهایت با استفاده از پست های پیش ساخته ، کامپوزیت بیلد آپ ودرنهایت کامپوزیت ونیر انجام گردید.

توجه: از فوتونهای اینفرارد درجراحی لثه بدون خونریزی و بخیه و همچنین ضدعفونی کردن کانالها دردرمان ریشه در پروسه ی درمانی این کیس استفاده گردید.

صفحه اینستاگرام دکتر حسین برجیان مرکز لیزر دندانپزشکی اصفهان

توجه :


نمونه های دیگر : 

فرنکتومی لبیال با لیزر جهت ارتودنسی (بستن دیاستم)

درمان سندرم سوزش دهان و زبان با لیزر

جراحی های پیش پروتزی (وستیبولوپلاستی) با لیزر

سوالی دارید? چت در واتساپ