جراحی های پیش پروتزی (وستیبولوپلاستی جهت افزایش گیر و ثبات دنچر) با لیزر

نمونه جراحی های پیش پروتزی (وستیبولوپلاستی جهت افزایش گیر و ثبات دنچر) با لیزر

در این مطلب از سایت مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی اصفهان نمونه جراحی های پیش پروتزی (وستیبولوپلاستی جهت افزایش گیر و ثبات دنچر) با لیزر را مطالعه و مشاهده می کنیم.

شرح کیس:

وستیبولوپلاستی و حذف توده تحریکی نسج نرم در زیر دنچر کامل(جراحی های پیش پروتزی بدون بخیه وخونریزی با لیزر): بیمار با سابقه ی دنچر کامل قدیمی وتحلیل استخوان باقی مانده و وجود توده اضافی نسج نرم ناشی از تحریک دنچر درقدام فک پایین به مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی نجم مراجعه نمود. جهت حذف توده تحریکی روی ریج بی دندان در قدام فک پایین و جراحی وستیبولوپلاستی به منظور قطع الیاف عضلانی متصل به کرست استخوان واتصال آن به نواحی پایین تر ، جهت افزایش ارتفاع فلنج دنچر و کاهش تداخل حرکات عضلات با لبه ی پروتز و افزایش ثبات دندان مصنوعی متحرک، ازلیزر Dual 810&980 نانومتر استفاده گردید.

جراحی های پیش پروتزی (وستیبولوپلاستی جهت افزایش گیر و ثبات دنچر) با لیزر | لیزر دندانپزشکی اصفهان

هیچگونه فلپ ،بخیه ، استفاده از تیغ یا خونریزی صورت نگرفت. ترمیم اولیه ظرف دوتا سه هفته نخست جراحی به صورت تشکیل غشایی سفید-خاکستری (غشای فیبرینو لکوسیتر)صورت گرفت و ترمیم نهایی مخاط دهان ظرف مدت 8تا 10 هفته محقق شد. برای بیمار میتوان یک هفته پس از جراحی فوق در زیر دنچر قبلی از سافت لاینر یا تیشو کاندیشنراستفاده نمود وپس از گذشت 2ماه ،ریلاین یا ریبیس یا تعویض و تحویل دنچر جدید و نهایی را انجام داد.

توجه :

درجراحی های پیش پروتزی جهت افزایش ساپورت و ثبات دنچر، میتوان باکمترین عوارض ،بدون بخیه وخونریزی وبا کمترین میزان عود، از امواج لیزر استفاده نمود.

صفحه اینستاگرام دکتر حسین برجیان مرکز لیزر دندانپزشکی اصفهان

توجه :


نمونه های دیگر : 

درمان Gummy Smile (لبخند لثه ای) با لیزر

درمان ژنژیویت و پریودنتیت با فوتو داینامیک تراپی PDT با لیزر

فرنکتومی (جراحی بند لب) با لیزر

سوالی دارید? چت در واتساپ