نمونه جراحی های پیش پروتزی (وستیبولوپلاستی) با لیزر

در این مطلب از سایت مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی اصفهان نمونه جراحی های پیش پروتزی (وستیبولوپلاستی) با لیزر را مطالعه و مشاهده می کنیم.

شرح کیس:

وستیبولوپلاستی و اتصال الیاف عضلانی به قسمتهای اپیکالی تر ریج باقی مانده (جراحی های پیش پروتزی بدون بخیه وخونریزی با لیزر). بیمار با درخواست جراحی قبل از ساخت دنچر جدید با گیر وثبات و ساپورت حداکثری، به مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی نجم مراجعه نمود. جهت جراحی وستیبولوپلاستی به منظور قطع الیاف عضلانی ِ متصل به کرست استخوان واتصال آن به نواحی پایین تر ، برای افزایش ارتفاع فلنج دنچر آینده و کاهش تداخل حرکات عضلات با لبه ی پروتز و افزایش ثبات دندان مصنوعی متحرک، ازلیزر Dual 810&980 نانومتر استفاده گردید .هیچگونه فلپ ،بخیه ، استفاده از تیغ یا خونریزی صورت نگرفت. ترمیم اولیه ظرف دوتا سه هفته نخست جراحی به صورت تشکیل غشایی سفید-خاکستری (غشای فیبرینو لکوسیتر)صورت گرفت و ترمیم نهایی مخاط دهان ظرف مدت 8تا 10 هفته محقق شد.

توجه : درجراحی های پیش پروتزی جهت افزایش ساپورت و ثبات دنچر، میتوان باکمترین عوارض ،بدون بخیه وخونریزی وبا کمترین میزان عود، از امواج لیزر استفاده نمود.

صفحه اینستاگرام دکتر حسین برجیان مرکز لیزر دندانپزشکی اصفهان

توجه :


نمونه های دیگر : 

فرنکتومی لبیال با لیزر جهت ارتودنسی (بستن دیاستم)

درمان سندرم سوزش دهان و زبان با لیزر

سوالی دارید? چت در واتساپ