جراحی های پیش پروتزی با لیزر (وستیبولوپلاستی جهت افزایش گیر و ثبات دنچر)

جراحی های پیش پروتزی با لیزر (وستیبولوپلاستی جهت افزایش گیر و ثبات دنچر)

در این مطلب از سایت مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی اصفهان نمونه جراحی های پیش پروتزی با لیزر (وستیبولوپلاستی جهت افزایش گیر و ثبات دنچر) را مطالعه و مشاهده می کنیم.

شرح کیس:

وستیبولوپلاستی و جابه جایی محل اتصال الیاف عضلانی به قسمتهای اپیکالی تر ریج باقی مانده. (جراحی های پیش پروتزی بدون بخیه وخونریزی با لیزر): بیمار با درخواست جراحی ِ قبل از ساخت دنچر جدید با گیر وثبات و ساپورت ِ بهتر، نسبت به دنچر قدیمی خود، به مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی نجم مراجعه نمود.

جراحی های پیش پروتزی با لیزر (وستیبولوپلاستی جهت افزایش گیر و ثبات دنچر) | لیزر دندانپزشکی اصفهان

جهت جراحی وستیبولوپلاستی به منظور قطع الیاف عضلانی ِ متصل به کرست استخوان واتصال آن به نواحی پایین تر ، برای افزایش ارتفاع فلنج دنچر آینده و کاهش تداخل حرکات عضلات با لبه ی پروتز و افزایش ثبات دندان مصنوعی متحرک، ازلیزر Dual 810&980 نانومتر استفاده گردید .هیچگونه فلپ ،بخیه ، استفاده از تیغ یا خونریزی صورت نگرفت . ترمیم اولیه ظرف دوتا سه هفته نخست جراحی به صورت تشکیل غشایی سفید-خاکستری (غشای فیبرینو لکوسیتر) صورت گرفت و ترمیم نهایی مخاط دهان ظرف مدت 8تا 10 هفته محقق شد. در این کیس، افزایش عمق وستیبول پس از جراحی به میزان 2 برابر ِ مقدار اولیه ، مشاهده میشود. که به معنای افزایش‌سطح درگیر در اصطکاک فلنج دنچر با ریج باقی مانده‌ می‌باشد.

توجه : درجراحی های پیش پروتزی جهت افزایش ساپورت و ثبات دنچر، میتوان باکمترین عوارض ،بدون بخیه وخونریزی وبا کمترین میزان عود، از امواج لیزر استفاده نمود.

صفحه اینستاگرام دکتر حسین برجیان مرکز لیزر دندانپزشکی اصفهان

توجه :


نمونه های دیگر : 

درمان سندرم سوزش دهان و زبان با لیزر

جراحی های پیش پروتزی (وستیبولوپلاستی) با لیزر

جراحی ضایعات تحریکی زیر دنچر با لیزر

سوالی دارید? چت در واتساپ