نمونه کیس بلیچینگ با لیزر

در این مطلب از سایت مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی اصفهان نمونه کیس بلیچینگ با لیزر را مطالعه و مشاهده می کنیم. بیمار با نارضایتی از رنگ‌ زرد دندان ها وبا وجود بهداشت دهانی مناسب وبا رضایت از آناتومی و شکل ومحل قرارگیری و پوزیشن دندان ها به مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی نجم، مراجعه نمود. مزایا ومعایب هوم بلیچینگ و آفیس بلیچینگ به بیمار اعلام گردید ودربین سه متد آفیس بلیچینگ، شاملِ:

  1.  صرفا استفاده از مواد شیمیایی
  2.  استفاده از نور LED یا هالوژن
  3.  استفاده از فوتون های لیزر

کیس بلیچینگ با لیزر | لیزر دندانپزشکی اصفهان

بیمار، آفیس بلیچینگ با لیزر را انتخاب نمود که بیشترین میزان تغییر رنگ به سمت سفیدی وکمترین میزان عوارض وحساسیت های دندانی را درپی دارد. درلیزر بلیچینگ، فوتون های باطول موج خاص برروی ماده ی بلیچینگ اثر کرده و با ایجاد رادیکال های آزاد اکسیژن ناشی از تجزیه ی هیدروژن پروکساید ، باعث شکسته شدن زنجیره های پلیمری ِ مواد رنگی وتبدیل آن به الیگومر میشوند.

خواص بصری وانعکاس نور الیگومرها با پلیمرها متفاوت است و پس از بلیچینگ بالیزر ، بیشترین بازتابش نور از سطح مینا رخ خواهد داد که باعث سفید تر دیده شدن دندان ها میشود. ازطرفی ماهیت خود تابش لیزر، دارای خواص ضد حساسیت دندانی است و بنابر این ، عوارض سایر بلیچینگ ها رخ نخواهد داد.

توجه :

در بلیچینگ با لیزر، تابش نور لیزر برروی هردندان تنها به میزان حدود 40 ثانیه خواهد بود. (مقایسه شود با سایر انواع آفیس بلیچینگ که بین 45 تا 90 دقیقه، نیازمند ِ تابش نور LED یا هالوژن می باشد.)

صفحه اینستاگرام دکتر حسین برجیان مرکز لیزر دندانپزشکی اصفهان

توجه :


نمونه های دیگر : 

جراحی کیست غدد بزاقی لب با لیزر

درمان آسیب عصبی ناشی از جراحی ایمپلنت با لیزر PBM

آنکاوری (فاز دوم جراحی ایمپلنت) با لیزر

سوالی دارید? چت در واتساپ