نمونه جراحی کیست غدد بزاقی لب با لیزر

در این مطلب از سایت مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی اصفهان نمونه جراحی کیست غدد بزاقی لب با لیزر را مشاهده می کنیم. بیمار پسر نوجوان 13 ساله باسابقه ی گاز گرفتن و آسیب به لب پایین. ایجاد یک ضایعه sessile با حدود مشخص و قوام متموّج که درطول شبانه روز ، دچار تغییرات اندازه میشد. به مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی نجم مراجعه نمود.

تشخیص افتراقی نخست، موکوسل یا همان کیست احتباسی غددبزاقی فرعی روی لب پایین درنظر گرفته شد. باتوجه به وضعیت بیمارکه درسن رشد بود. جهت جلوگیری از دفورمیتی لب پایین ،جراحی باتیغ و بخیه به مصلحت بیمار دانسته نشد. تصمیم به جراحی پلاستیک لب جهت خارج کردن ضایعه بدون بخیه وخونریزی با لیزر گرفته شد.

جراحی کیست غدد بزاقی لب با لیزر | لیزر دندانپزشکی اصفهان

جراحی با بی حسی موضعی وبا لیزر 980 نانو متر انجام گردید. و ضایعه جهت بررسی به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال شد. تشخیص net، موکوسل (کیست احتباسی غدد بزاقی مینور) بود. بهبود زخم محل جراحی پس از حدود دوتا سه هفته بدون هیچ گونه دفورمیتی و بدشکلی، به بهترین نحو حاصل گشت.

صفحه اینستاگرام دکتر حسین برجیان مرکز لیزر دندانپزشکی اصفهان

توجه :


نمونه های دیگر : 

جراحی افزایش طول تاج جهت لولینگ لثه پیش از درمانهای زیبایی

رفع تیرگی لثه با لیزر (دپیگمنتیشن)

سوالی دارید? چت در واتساپ